Ђура Јакшић

Ђура Јакшић (Српска Црња 1832. – Београд 1878.) Једна од најупадљивијих појава српског романтизма у књижевности и сликарству деветнаестог века,био је Ђура Јакшић, песник и сликар. Рођење 1832. године, у …