Из збирке „Српске народне пјесме“ књига I, Вук С. Караџић

Српске народне пјесме

Скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Kараџић.

                                           Kњига Прва, у којој су Различите женске пјесме.                                               
у Бечу, у штампарији јерменскога манастира 1841.

 

У Милице дуге трепавице

 

                               

                                  

Mlađa grupa etno sekcije OŠ“Stevan Aleksić“, Jaša Tomić – У Милице дуге трепавице

 

Три девојке збор збориле

                       

                                   

Дует Радуловић&Јовановић – Три девојке збор збориле

Вишњичица род родила

                                  

Јелена Дејановић – Вишњичица род родила

Ударало момче у тамбуру

                              

Иван Милинковић – Тамбурало момче уз тамбуру

 

Сви дилбери мог дилбера нема

 

                                    

                                   

Силвана Арменулић – Сви дилбери мог дилбера нема

Срдо моја не срди се наме’

                                              

Маринко Роквић – Срдо моја не срди се наме’

 

Снијег паде на бехар на воће

                                   

Недељко Билкић – Снијег паде на бехар на воће

 

Зора руди петли поју

                                             

Јован Милошевић – Зора руди, петли поју

 

 

Видјех чудо

                                            

Недењко Билкић – Виђех чудо

Славуј пиле не пој рано

                                   

Мерима Његомир – Славуј пиле не пој рано

Прођох гору

                      

Раша Павловић – Прођох гору

Повила се бијела лоза винова

                              

                            

Дует Милошевић&Алексић – Савила се бела лоза винова

Један од примера како су настале „босанске“ севдалинке које су у новонсталој држави БиХ постале „изворни бренд.“ Промењено је име града Будим = Приједор и Јово и Мара су постали Мујо и Нура. Већина севдалинки је из разних збирки српских народних песама, а можда и највише из Вукових збирки.

                                    

 

 

 

Ој, голубе, мој голубе   

             

                           

Драгица Радосављевић Цакана – Ој, голубе, мој голубе

 

 

Ој, Ужице мали Цариграде

 

                      

Предраг Цуне Гојковић – Ој, Ужице мали Цариграде

 

Разгранала грана јоргована

 

                          

Јордан Николић – Разгранала грана јоргована

 

 

Ој, дјевојко, душо моја

КУД „Коло“ – ОЈ, дјевојко, душо моја

 

 

Ој, дјевоко, селен велен

                     

Здравко Чолић – Ој, дјевојко селен велен

 

Одметну се Мара у хајдуке

Предраг Цуне Гојковић – Одметну се Мара у хајдуке

 

Наджњева се момче и девојче

 

      

Василија Радојчић – Наджњева се момче и девојче

 

Играло коло под Видин

                 

Изворинка Милошевић – Играло коло под Видин

Играли се коњ и врани

              

Предраг Цуне Гојковић – Играли се коњи врани

 

 

Два су цвета у бостану расла

       

Љубивоје Видосавњевић – Два су цвета у бостану расла

 

 

Ђул дјевојка под ђулом заспала

Анђелија Милић – Ђул дјевојка под ђулом заспала

 

 

Дјевојка је момку прстен повраћала

                         

                            

Ксенија Цицварић – Дјевојка је момку прстен повраћала

 

Текла вода текелија

     

Јордан Николић – Текла вода текелија

     

Наджњева се момче и девојче

                             

Василија Радојчић – Наджњева се момче и девојче

 

                                   

 

Лепа Пава у ковиљу спава

                               

Гордана Стојичевић – Лепа Пава у ковиљу спава