Сава Д. Петровић

Сава Д.Петровић (Армане Дивале)

Песму „Адио Маре“ која слови за једну од познатијих „далматинских“ или „хрватских“ песама, написао је београдски адвокат Сава Д. Петровић.

 

 

„Босанска вила“ 1908. год.

Бр.24, стр. 375